Overweeg je om geld of vermogen te schenken aan een kind boven de veertig? Zo ja, dan moet je op de hoogte zijn van de regels die gelden voor dergelijke overdrachten. Afhankelijk van je situatie kunnen er fiscale gevolgen zijn en andere overwegingen om rekening mee te houden. Dit artikel schetst de basis van schenken aan een kind boven de veertig.

Hoe kun je ervoor zorgen dat je schenking effectief is en in overeenstemming met de wet?

Ervoor zorgen dat je donatie effectief is en in overeenstemming met de wet als je doneert aan een kind boven de 40 jaar in Nederland kan een ontmoedigende taak zijn. Gelukkig zijn er een paar stappen die je kunt nemen om ervoor te zorgen dat je geld het grootste effect heeft. Zorg er ten eerste voor dat je nagaat of je schenking kan leiden tot onverwachte of ongewenste gevolgen van de belastingdienst, zoals hogere belastingen op erfenissen. Maak je daarnaast vertrouwd met de specifieke wetten en regels met betrekking tot donaties binnen jouw land – het is belangrijk om te bepalen welk type donatie het beste past bij jouw behoeften, afhankelijk van de verblijfsstatus en formaliteiten.

Bij schenkingen moet ook rekening worden gehouden met bestaande wetten in verband met het doorgeven van schade na uitbetaling, en eventuele extra kosten in verband met mogelijke erfeniskwesties die kunnen ontstaan door overlijden of emigratie van de schenker. Ten slotte is het ook gunstig om zo nodig juridisch advies in te winnen dat gespecialiseerd is in zaken die te maken hebben met schenkingen tussen familieleden. Door deze stappen te volgen kun je een doordachte en effectieve schenking doen, terwijl je alles binnen de grenzen van de plaatselijke wetgeving houdt. Bekijk de site van Vanlanschot.nl voor meer informatie over dit onderwerp

Wat zijn de regels voor het schenken aan een kind boven de veertig?

Het is mogelijk om jaarlijks belastingvrij een bepaald bedrag aan je kind te schenken, ongeacht de leeftijd. Over dat bedrag hoeft je kind geen schenkbelasting te betalen. Het bedrag voor het huidige jaar (2022) is € 5.677. Vanwege de coronacrisis was het bedrag in 2021 (€6.604) hoger dan gebruikelijk. Als je meer dan dit bedrag schenkt, betaalt je kind over dat extra deel schenkbelasting en moet er ook aangifte van schenkbelasting worden gedaan. Boven de eerste € 130.425 is dit 10%. Daarboven is het 20%.

Partner van je kind

Als de partner van je kind jonger is dan 40 jaar, kun je aan je eigen kind schenken onder de hoge vrijstelling. Dit betekent dat je een groter bedrag belastingvrij aan je kind kunt schenken dan wanneer de partner ouder is dan 40 jaar. Hiervoor moet je eerst uitzoeken hoeveel je kunt schenken zonder belasting te hoeven betalen. Dit heet het ‘vrijgestelde bedrag’. Vervolgens trek je dit af van het totale bedrag dat je wilt schenken. Het resultaat is het bedrag dat je belastingvrij kunt schenken.

Conclusie

Schenken aan een kind ouder dan 40 jaar in Nederland kan een ingewikkeld proces zijn, maar met de juiste begeleiding kan het succesvol en binnen de grenzen van de lokale wetgeving worden gedaan. Zorg ervoor dat je je eerst vertrouwd maakt met de relevante wet- en regelgeving en denk na over mogelijke gevolgen. Vraag zo nodig ook juridisch advies. Door deze stappen te volgen, kun je ervoor zorgen dat je schenking effectief is en in overeenstemming met de wet.