Echtscheidingsbemiddeling is een optie voor echtparen die een rustige, minnelijke scheiding of echtscheiding willen zonder hun eigen advocaat in de arm te hoeven nemen. Echtgenoten handelen al hun juridische en financiële verplichtingen jegens elkaar af, evenals eventuele ouderschapskwesties met betrekking tot het welzijn en de belangen van hun kinderen.

Deze kwesties omvatten de verdeling van eigendommen, alimentatie en partneralimentatie, kinderalimentatie, en voogdij en kinderwelzijn.

Echtgenoten zijn bevoegd om al hun eigen beslissingen te nemen die de basis vormen van hun huwelijkse voorwaarden met de hulp en begeleiding van een professionele scheidingsmediator. Echtscheidingsbemiddeling wordt vaak aanbevolen als een alternatief voor het inschakelen van concurrerende advocaten om u en uw echtgenoot in de rechtbank te vertegenwoordigen.

Een betwiste procedure heeft de reputatie om traag, moeilijk en duur te zijn. Lange, omstreden echtscheidingen blijken volgens onderzoek catastrofale financiële en emotionele gevolgen te hebben voor de gezinseenheid. Bemiddeling kan gezinnen helpen om te gaan met de gevolgen van een echtscheiding.

Wat is het proces van echtscheidingsbemiddeling?

Het is handig om te weten wat er in de mediationkamer wordt besproken. Scheidingsbemiddeling vindt plaats in een ruimte waar u, uw echtgenoot en de scheidingsbemiddelaar de enigen zijn die aanwezig zijn. Advocaten en andere familieleden zijn zelden aanwezig. Het is een vertrouwelijk gesprek.

Werken met een hoogopgeleide deskundige is soms noodzakelijk. Een echtscheidingsbemiddelaar behandelt uw hele zaak buiten de rechtbank om. Advocaat-bemiddelaars kunnen vaak een overeenkomst opstellen die uw schikking juridisch bindend maakt.

Wat gebeurt er in een scheidingsbemiddelingssessie?

Verwacht emotioneel te zijn, maar begrijp dat de bemiddeling zal worden behandeld als een commerciële transactie. Woede en schuldgevoel mogen het proces niet beheersen. Sommige sessies duren slechts een uur, maar om tot een oplossing te komen, moet uw sessie ten minste twee uur duren.

Als het op ouderschap aankomt, zal je met een plan komen tijdens de bemiddeling. Een gedegen, maar flexibel ouderschapsplan dat rekening houdt met zowel de huidige als de toekomstige eisen. De belangen van de kinderen, evenals andere familiedynamieken staann hier ook centraal.

Voordat de sessies in financiële bemiddeling beginnen, moeten alle financiële gegevens volledig openbaar worden gemaakt, zodat alle kaarten op tafel liggen voor discussie. Paren moeten ook kijken naar hun budget na de echtscheiding om te zien wat hun uitgaven voor levensonderhoud zijn.

Wat is de rol van een echtscheidingsbemiddelaar?

Een professionele echtscheidingsbemiddelaar garandeert dat gescheiden of scheidende echtparen een eerlijke, redelijke en evenwichtige overeenkomst bereiken op een tijdige, beleefde en kosteneffectieve manier. 

Een echtscheidingsbemiddelaar kan echtparen ook helpen bij het overwinnen van obstakels die hun voortgang naar een voor beide partijen aanvaardbare regeling vertragen, en kan goede en redelijke aanbevelingen doen om hen te helpen de beste beslissingen te nemen voor de toekomst van hun gezin.

Een advocaat-bemiddelaar geeft de partijen eerst een overzicht van het toepasselijke recht en de rechtsbeginselen, zodat zij deze kunnen toepassen op de specifieke feiten en omstandigheden van hun zaak. Echtparen worden geïnformeerd over hun wettelijke basisrechten en -plichten, zodat zij weloverwogen beslissingen kunnen nemen over hun relatie.

Bemiddelaars geven daarentegen geen juridisch advies en vertegenwoordigen de cliënt niet; zij geven voorlichting en vergemakkelijken het proces. Tenslotte moeten echtparen, alvorens de uiteindelijke overeenkomst te ondertekenen, deze laten onderzoeken door een onafhankelijke externe raadsman. 

Wilt u professionele en kosteneffectieve hulp bij uw scheiding met uw werkgever. Ook daar kan een mediator goed bij helpen, zoals Dé ArbeidsMediator