Welke vaccinaties moeten kinderen krijgen? Dit is een vraag waarmee veel ouders geconfronteerd worden. Hier geven we een overzicht van de meest voorkomende vaccinaties en hun aanbevolen leeftijdsbereik. Houd er rekening mee dat, zoals met alle medische dingen, je best je arts raadpleegt om te zien wat het beste is voor je kind.

Vaccinaties zijn een van de belangrijkste stappen die je kunt nemen om de gezondheid van je kind te beschermen!

Er zijn verschillende vaccinaties die worden aanbevolen voor kinderen, afhankelijk van hun leeftijd en gezondheidstoestand. In Nederland worden voor kinderen onder meer de volgende vaccinaties aanbevolen: difterie, tetanus, kinkhoest, polio, mazelen, bof en rodehond (MMR), en Haemophilus influenzae type b (Hib). Deze vaccins helpen kinderen te beschermen tegen ernstige en soms levensbedreigende ziekten.

Zij helpen ook de verspreiding van deze ziekten in de gemeenschap te beperken door “kudde-immuniteit” te creëren. De reden waarom kinderen voor deze ziekten worden ingeënt, is dat zij moeten worden beschermd tegen ziekten die mogelijk dodelijk zijn. Het is belangrijk om te weten dat het vaccinatieschema van land tot land enigszins kan verschillen.

Dus het is altijd het beste om bij de zorgverlener van je kind na te vragen welke vaccinaties worden aanbevolen voor kinderen die specifiek in Nederland wonen. Het vaccinatieschema zal van land tot land verschillen. In een recent onderzoek, gepubliceerd in het tijdschrift Pediatrics, is echter gekeken naar de vaccinatieschema’s van verschillende landen.

En daaruit bleek dat Nederland een van de meest effectieve vaccinatieprogramma’s ter wereld heeft.

Nederland begint kinderen op de leeftijd van 6 weken te vaccineren met het BCG-vaccin tegen tuberculose en dient vervolgens gedurende de hele kindertijd een reeks andere vaccinaties toe. Op de leeftijd van 18 maanden hebben alle kinderen in Nederland 11 verschillende vaccinaties gekregen, waaronder DTaP (difterie, tetanus en kinkhoest), Hib (Haemophilus influenzae type b), IPV (geïnactiveerd poliovaccin).

Ja, er zijn risico’s verbonden aan het vaccineren van kinderen. De risico’s van het niet vaccineren van kinderen zijn echter veel groter. In Nederland bijvoorbeeld, waar de vaccinatiegraad hoog is en ziekten als de mazelen grotendeels zijn uitgeroeid, zijn er kortgeleden verschillende uitbraken van mazelen geweest, veroorzaakt door niet-ingeënte personen.

De voordelen van vaccinatie wegen ruimschoots op tegen de risico’s. Vaccins zijn een van de meest effectieve interventies over de volksgezondheid die ooit zijn bedacht. Zij hebben ontelbare levens gered en ontelbare ziektegevallen voorkomen. Vaccinatie is een van de eenvoudigste en meest kosteneffectieve manieren om onze kinderen en onszelf te beschermen tegen mogelijk dodelijke ziekten.

Het kan een uitdaging zijn om ervoor te zorgen dat uw kinderen al hun vaccinaties krijgen, maar er zijn een paar dingen die je kunt doen om het gemakkelijker te maken. Praat eerst en vooral met je kinderarts om uit te zoeken welke vaccinaties worden aanbevolen voor de leeftijd en de ontwikkelingsfase van je kind.

Maak een vaccinatieschema en houd je daaraan. Zorg ervoor dat je alles op een rijtje hebt voor de volgende afspraak met je kind, zodat je niet op het laatste moment nog hoeft te krabbelen. Als je ergens niet zeker over bent, aarzel dan niet om vragen te stellen. En zorg er ten slotte voor dat je je verzekeringsgegevens bij de hand hebt, zodat je eventuele eigen bijdragen of eigen risico’s vergoed kunt krijgen.

In Nederland is het mogelijk om vaccinaties om religieuze redenen te weigeren. Als iemand echter besluit zichzelf of zijn kinderen om religieuze redenen niet te vaccineren, moet hij een verklaring ondertekenen dat hij zich bewust is van de risico’s van vaccinatie.

Het weigeren van vaccins kan ernstige gevolgen hebben. In Nederland komen regelmatig uitbraken van mazelen voor en de vaccinatiegraad is relatief laag (rond de 90%). Als gevolg hiervan waren er in 2017 meer dan 1600 gevallen van mazelen en vijf sterfgevallen als gevolg van de ziekte. Hoewel het in Nederland dus mogelijk is om vaccinaties om religieuze redenen te weigeren, brengt dit zowel jezelf als anderen in gevaar.

Een paar jaar geleden is in Nederland enige discussie geweest over het wel of niet toelaten van niet-gevaccineerde kinderen tot scholen en kinderdagverblijven. Maar het is nooit echt in werking getreden. Ongevaccineerde kinderen zouden niet worden geweerd van scholen of kinderdagverblijven, maar ze zouden wel verplicht thuis moeten blijven tijdens uitbraken van bepaalde ziekten.

Dit beleid was ingegeven door de bezorgdheid over het toenemende aantal ouders dat ervoor koos hun kinderen niet te vaccineren. De hoop was dat door niet-gevaccineerde kinderen te verplichten thuis te blijven tijdens uitbraken, meer mensen zich zouden laten vaccineren en de ziekte zich minder snel zou verspreiden. Maar uiteindelijk had het beleid niet veel effect en bleef het aantal niet-gevaccineerde kinderen stijgen.

We hopen dat je nu goed begrijpt waarom het zo belangrijk is dat kinderen zich laten vaccineren en welke voordelen ze daarvan ondervinden. Vaccinaties zijn een van de eenvoudigste manieren om je kind gezond te helpen houden, en we moedigen alle ouders aan hun kinderen volgens schema te vaccineren. Als je vragen of zorgen hebt over vaccinaties, praat dan met je kinderarts – hij of zij zal ze met plezier beantwoorden!