DNA onderzoek kan je veel informatie verschaffen over je afkomst. Dit kan zowel betrekking hebben op je verre voorouders als je huidige naaste familie. Wil je bijvoorbeeld weten of je gerelateerd bent aan een bepaald persoon? Dan kan DNA onderzoek door middel van een DNA-thuistest je de antwoorden geven die je zoekt.

Hoe gaat DNA onderzoek naar verwantschap in zijn werk?

Wil je weten of je verwant bent aan een bepaald persoon? Dan heb je twee DNA-monsters nodig en dus ook de toestemming van de tweede persoon. Het kan hier gaan om een ouderschapstest, maar ook om een andere familiaire relatie zoals een (half)broer/zus of zelfs een tante/oom. Je kunt echter ook laten testen of je verwant bent aan een nog onbekend persoon. Dit laatste wordt met behulp van een DNA database gedaan.

DNA onderzoek met twee DNA-monsters

Met een wattenstaafje neem je wat wangslijm af voor het benodigde DNA-monster.

Dit DNA-monster wordt aan de hand van markers onderzocht. Een marker is een soort DNA barcode. Er zijn dertien CODIS (Combined DNA Index System)-markers, die instanties zoals de FBI als standaard gebruiken bij DNA onderzoeken. Elke marker bestaat uit twee verschillende waarden. Als een van deze waarden overeenkomt met die van de andere testpersoon, kan er een familiare band zijn. Wil je weten of de andere testpersoon je vader is? Dan is er een bewezen vaderschap zodra de helft van de markers overeenkomen. Een vader geeft namelijk de helft van zijn genen door aan zijn kind. Een vaderschapstest is vaak voor ongeveer 99,9% juist. In het geval van een (half)broer/zus of tante/oom kan de zekerheid minder zijn. Je broer/zus heeft namelijk ook vijftig procent van de genen van je vader gekregen, maar deze genen kunnen verschillen met de genen die hij aan jou heeft doorgegeven. Een testuitslag kan in dit geval bijvoorbeeld zijn: de kans dat jullie dezelfde vader hebben is 92%.

DNA vergelijken met behulp van een database

Als je benieuwd bent naar een verwantschap met nog onbekende familieleden, kun je ook DNA onderzoek laten verrichten aan de hand van een database. Jouw DNA-monster wordt dan vergeleken met de beschikbare DNA profielen in een database van de aanbieder van de DNA-thuistest.

Deze database bestaat uit DNA profielen van andere mensen die hebben meegedaan aan een DNA onderzoek of vrijwillig hun DNA hebben afgegeven. Honderdduizenden markers worden vergeleken en bij een hoog percentage overeenkomende markers kan er worden vastgesteld dat je gerelateerd bent aan een persoon uit de database. Bovendien kan dit database onderzoek achtergrondinformatie geven over je afkomst of verre voorouders.

Dit soort DNA onderzoek wordt ook vaak verricht bij onderzoeken van de politie. Zij vragen dan de vrijwillige medewerking van bijvoorbeeld mensen uit een bepaalde regio of die voldoen aan bepaalde demografische kenmerken. Het DNA-monster van deze vrijwilligers wordt vervolgens vergeleken met het DNA-materiaal dat gevonden is op de plaats van een misdrijf of een DNA-monster van een nog te identificeren lichaam.